Skip to main content

Sumber: АrсhDаilу

Panggilan Chthulucene kepada Seni Bina

Panggilan Chthulucene kepada Seni Bina - Imej 1 daripada 7

Isu iklim telah menjadi topik utama perbincangan tentang masa depan bandar, tetapi ia pastinya bukan perkara baru. Amaran tentang ketidakterbalikan manusia di planet ini telah menjadi sebahagian daripada wacana saintifik sejak 1980-an. Berdepan dengan keperluan alam sekitar yang semakin kerap, Donna Haraway, dalam bukunya Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, mencadangkan perubahan sikap di pihak manusia untuk memastikan bukan sahaja pemulihan separa alam sekitar tetapi kemandirian spesies.

Pengarang menggunakan istilah Chthulucene untuk menyokong bukan sahaja era baru tetapi postur yang melibatkan apa yang dipanggil pemikiran tentakular dan simpoiesis – pembinaan realiti segerak. Perkataan cthulhu berasal dari bahasa Yunani khthonios, yang bermaksud “datang dari bumi” dan, bagi Haraway, membuka kedua-dua imaginasi dan kajian yang membolehkan untuk memahami dunia.

Panggilan Chthulucene kepada Seni Bina - Imej 5 daripada 7

Bagi pengarang, era Chthulucene meminjam dan menyesuaikan ejaan spesies labah-labah – Pimoa cthulhu – untuk menjalin hubungan dan cerita antara spesies. Kematian dan kemusnahan hadir. Walau bagaimanapun, Chthulucene membenarkan pertukaran, simpulan, jalinan, dan peningkatan jangkauan.

Tiada apa-apa yang berkaitan dengan segala-galanya; semuanya berkait dengan sesuatu. [1]

Memandangkan postur hubungan Chthulucene, adalah mungkin untuk menggalakkan atau melihat pertukaran ini dalam ruang seni bina. Manusia disisipkan dalam konteks yang lebih besar, tetapi pada mulanya, boleh dilihat intra-spesies: tiada siapa yang melakukan apa-apa “sendirian”. Untuk seseorang individu mempunyai autonomi, terdapat “orang lain” yang mengambil bahagian dalam pembinaan realiti kecil. Adalah penting untuk diingat bahawa pembinaan identiti berlaku melalui asal usul dan silsilah, yang mengandaikan komuniti rakan sebaya.

Panggilan Chthulucene kepada Seni Bina - Imej 3 daripada 7

Hidup bersama sentiasa menjadi isu seni bina yang perlu dijawab, biasanya dengan cara hegemon. Ini memihak kepada sesetengah orang dengan mengorbankan ramai atau memisahkan individu daripada keseluruhan seolah-olah pemisahan adalah mungkin. Dalam Chthulucene, komuniti mengatasi individu. Ikatan yang dikongsi oleh kumpulan – sama ada turun temurun atau tidak – mengukuhkan kerjasama dan bantuan bersama. Dalam penghunian dan kediaman bersama, penduduk sentiasa berunding, dan mereka mencipta sejenis “iklim mikro” yang tidak mengecualikan perselisihan faham. Harmoni tidak bermakna keseragaman.

Panggilan Chthulucene kepada Seni Bina - Imej 7 daripada 7

Kolektiviti melibatkan beban dan faedah dalam akibatnya. Chthulucene bukan sahaja positif. Ia melibatkan percubaan, kesilapan dan risiko. Walau bagaimanapun, kontingensi boleh menjana realiti lain, alternatif kepada yang dominan. Dalam ruang perumahan kolektif, aspek pengurusan bersama lebih jelas. Menyedari ikatan tersirat atau eksplisit yang diwujudkan antara orang di mana-mana ruang seni bina – rumah, kaki lima, ruang awam – adalah untuk memahami pemikiran tentakular dan pengaruhnya.

Panggilan Chthulucene kepada Seni Bina - Imej 4 daripada 7

Penggunaan bahan secara sedar meluaskan capaian web sambungan yang merupakan sebahagian daripada manusia dan seni bina. Tanggungjawab membina boleh dilihat sebagai hubungan yang berkembang melangkaui agen hidup – manusia dan alam sekitar – dan memasukkan seni bina sebagai agen yang tidak bernyawa tetapi aktif pada kedudukan yang sama dengan orang lain. Contoh bahan binaan semula jadi yang semakin kerap atau penggunaan bahan dari wilayah di mana projek akan dibina adalah cerminan pendekatan tentakular yang digunakan untuk seni bina.

Panggilan Chthulucene kepada Seni Bina - Imej 6 daripada 7

Reka bentuk biofilik mengimbangi ketegangan antara manusia dan persekitaran persekitaran mereka. Bahan lestari memerlukan kurang daripada planet ini dan membenarkan pembinaan dikosongkan atau dirobohkan untuk diserap semula oleh alam sekitar. Dalam erti kata lain, dengan mengembalikan seni bina sebagai agen aktif di Chthulucene, ia seolah-olah boleh mati, sama seperti penghuninya. Pembinaan tidak lagi kekal, dan runtuhan bukan lagi serpihan. Sebaliknya, mereka menjadi elemen dalam sistem di mana unsur-unsur lain dilahirkan, hidup, dan mati. Memahami kitaran hayat dan faedah bersama dalam hubungan antara makhluk darat dan objek harus menjadi pusat kepada kewujudan yang lebih seimbang di antara mereka.

Ia penting idea yang kita gunakan untuk memikirkan idea lain [2]

Perhubungan adalah pusat kepada Chthulucene, tetapi ini juga bukan idea asal. Orang asli telah menjalani hubungan ini selama berabad-abad, dan pengetahuan mereka mengajar cara dunia yang lain. Penyebaran pengetahuan yang semakin meningkat ini menjadikan imej semasa dunia. Ia membawa kepada seni bina teknik vernakular yang boleh – dan harus – digunakan dan dikemas kini untuk membina ruang baharu. Ia bukan sahaja mengenai bahan binaan, tetapi juga mengenai penempatannya di alam sekitar. Bentuk kampung dan rumah mereka mengajar tentang kecekapan struktur, bertenaga dan sosial. Akses kepada pengetahuan ini boleh mengubah bidang pengajian dan mengurangkan kerosakan manusia kepada sesamanya.

Panggilan Chthulucene kepada Seni Bina - Imej 2 daripada 7

Jika dalam realiti Chthulucene dibina daripada serentak pelbagai interaksi antara makhluk dan objek, seni bina pastinya memainkan peranan dalam hubungan itu. Ia mempengaruhi dan mengubah suai penghuninya – manusia atau sebaliknya – sambil dipengaruhi dan diubah oleh mereka. Dari perspektif yang lebih menghormati dan bertanggungjawab, pembinaan harus mencerminkan hubungan intra dan interspesies di sekelilingnya. Tidak akan ada kekurangan cabaran untuk ini, mahupun jawapan yang inventif dan menawan.

Nota:
[1] HARAWAY, Donna J. Menghadapi masalah: Menjalin persaudaraan dalam Chthulucene. Durham dan London: Duke University Press, 2016, hlm. 31.
[2] Ibid., hlm. 34.

Sumber: АrсhDаilу

Leave a Reply