Skip to main content

Sumber: АrсhDаilу

HARMAY di Xi’an / NIHILII STUDIO

HARMAY di Xi'an / NIHILII STUDIO - Fotografi Dalaman
Lebih Banyak SpesifikasiKurang Spesifikasi
HARMAY di Xi'an / NIHILII STUDIO - Fotografi Dalaman]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]>HARMAY di Xi'an / NIHILII STUDIO - Fotografi Dalaman, Tangga

项目 落成于 古城 西安, 一 个 具有 着 厚重 的 历史 印记 的 城市。 设计 围绕 着 这 所 城市 最为 鲜明 的 城市 符号 符号 “城墙” 就 此。 古与今 的 是’角楼’ 、 “宇墙” 等 传统 古 建筑 制式 为 引导, 结合 具有 工业 造型感 的 金属 陈列货架, 将 空间 打造 成 具有 話梅 品牌 独特 审美 的 新 零售 场景, 以 空间 诠释话 梅 文化 在地性的尊重。

HARMAY di Xi'an / NIHILII STUDIO - Fotografi DalamanHARMAY di Xi'an / NIHILII STUDIO - Fotografi Dalaman

室外 部分, 外立面 以 黑色 铝板 和 和 玻璃 组成 模块 来 打造 一 工业 的 秩序感 秩序感 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 老 老 老 老 老陶土 砖, 玻璃砖 作为 主要 材质, 把 不同 特质 的 砖体 设计 整合。 同时 在 砌筑 形式 上 进行 深化 处理, 上下 二 层 之间 使用 了 不 对 钢板 楼梯 营造 出 的延伸 的 终点处 做 了 一 一 空间 上 的 的 视觉 回溯, 在 呼应 古城墙 中角楼 的 设计 的 同时 使 消费者 的 视觉 视觉 重点 回到 一 层 琳琅满目 的 货品。 在 整个 空间 当中 营造全新的购物体验。

HARMAY di Xi'an / NIHILII STUDIO - Fotografi Dalaman, BataHARMAY di Xi'an / NIHILII STUDIO - Fotografi Dalaman, Tangga, Lajur

项目 在 关注 零售店 的 功能 功能 需求 外, 增加 了 对于 店铺 落地 城市 文化 在 地性 的 探索。 希望 能 在 零售 空间 的 的 基础 上, 延展 成 处 引起 引起 对 城市 产生 产生

HARMAY di Xi'an / NIHILII STUDIO - Fotografi DalamanHARMAY di Xi'an / NIHILII STUDIO - Fotografi Dalaman
Sumber: АrсhDаilу

Leave a Reply